werk in vertrouwen

samenwerken aan een veilig werkklimaat

Expert op het vlak van sociale veiligheid, ongewenste omgangsvormen en integriteit.

werk in vertrouwen

  • biedt Externe Vertrouwenspersonen Integriteit en Ongewenste omgangsvormen zowel voor de gehele organisatie als specifiek voor executive niveau
  • draagt bij aan en adviseert over ontwikkeling van passend operationeel beleid
  • werkt preventief aan een aanspreekcultuur (advies, training en ontwikkeling)
  • begeleidt intervisie van interne en externe vertrouwenspersonen en/of leidinggevenden op het vlak van ongewenste omgangsvormen en integriteit
  • doet onderzoek naar sociale veiligheid in organisaties (cultuuronderzoek, signaalonderzoek, meldingenonderzoek, structuuronderzoek)
  • levert klachtenfunctionarissen
  • stelt klachtencommissies samen en/of levert deskundig advies aan een klachtencommissie.

werk in vertrouwen beschikt over een stevige achtergrond en ruime praktijkervaring als extern vertrouwenspersoon, klachtenfunctionaris, als onderzoeker naar sociale veiligheid én in de coaching, trainings- en organisatieadviespraktijk en HR wereld. In haar aanpak rondom integriteit en ongewenste omgangsvormen brengt werk in vertrouwen theorieën en praktijkkennis samen vanuit de psychologie, de organisatieadvieswereld en de praktijk van (lerende) organisaties.

werk in vertrouwen is opgericht door Anke van Oostveen en Klaartje Thierry en werkt samen met arbeidsrechtjuristen van Van Bladel Advocaten en met externe vertrouwenspersonen.

Ons team

Anke van Oostveen
Oprichter, Extern Vertrouwenspersoon

Klaartje Thierry
Oprichter, Extern Vertrouwenspersoon

Eefje van Antwerpen
Extern Vertrouwenspersoon

Aad Schoenmakers
Extern Vertrouwenspersoon

Foto Klaartje Thierry: Babs van Geel