werk in vertrouwen

samenwerken aan een veilig werkklimaat

Expert op het vlak van sociale veiligheid, ongewenste omgangsvormen en integriteit.

werk in vertrouwen

  • biedt Externe Vertrouwenspersonen Ongewenste omgangsvormen en Integriteit zowel voor de gehele organisatie als specifiek voor executive niveau
  • draagt bij aan en adviseert over ontwikkeling van passend operationeel beleid
  • werkt preventief aan een aanspreekcultuur (advies, training en ontwikkeling)
  • begeleidt intervisie van interne en externe vertrouwenspersonen en/of leidinggevenden op het vlak van ongewenste omgangsvormen en integriteit
  • levert gespreksleiders voor bemiddeling/conflict/samenwerkingsgesprekken
  • doet onderzoek naar sociale veiligheid in organisaties (cultuuronderzoek, signaalonderzoek, meldingenonderzoek, structuuronderzoek)

werk in vertrouwen beschikt over een stevige achtergrond en ruime praktijkervaring als extern vertrouwenspersoon, onderzoeker naar sociale veiligheid én in de coaching, trainings- en organisatieadviespraktijk en HR wereld. In haar aanpak rondom integriteit en ongewenste omgangsvormen brengt werk in vertrouwen theorieën en praktijkkennis samen vanuit de psychologie, de organisatieadvieswereld en de praktijk van (lerende) organisaties.

werk in vertrouwen is in 2018 opgericht door Klaartje Thierry en Anke van Oostveen.

werk in vertrouwen werkt samen met arbeidsrechtjuristen van Van Bladel Advocaten en met externe vertrouwenspersonen.

Ons team

Klaartje Thierry
Oprichter, extern vertrouwenspersoon en adviseur, trainer en onderzoeker sociale veiligheid
06 36 46 38 11
klaartje@werkinvertrouwen.nl

Anke van Oostveen
Oprichter en adviseur, trainer en onderzoeker sociale veiligheid
anke@werkinvertrouwen.nl

Aad Schoenmakers
Extern Vertrouwenspersoon
aad@werkinvertrouwen.nl

Sabah Nhass
Extern Vertrouwenspersoon
sabah@werkinvertrouwen.nl

Carlijn Hofman
Extern Vertrouwenspersoon
carlijn@werkinvertrouwen.nl

Foto Klaartje Thierry: Babs van Geel