Training, ontwikkeling, intervisie, gespreksleiding

werk in vertrouwen helpt organisaties preventief te werken aan een aanspreekcultuur. Het melden van integriteitskwesties of ongewenste gedrag vereist moed. Ongewenste omgangsvormen laten zich niet in een helder stramien vatten. Grensoverschrijding is subtiel en een ieder bepaalt haar/zijn eigen grens. Maar wat vinden wij als organisatie normaal? wat niet of wat vinden wij als team acceptabel gedrag? Hierover in gesprek gaan met elkaar is niet altijd makkelijk, maar noodzakelijk om ook het beleid tot leven te brengen.

Externe begeleiding kan het verschil maken. werk in vertrouwen biedt trainingen en werksessies voor leidinggevenden en (directie) teams. Alle trainingen/workshops zijn interactief en gericht op ieders eigen praktijk. werk in vertrouwen werkt met concrete casuïstiek en afhankelijk van de vraag met ervaren acteurs. Bewustwording en het ervaren en ontdekken van ieders eigen positie ten opzichte van collega’s en de organisatie op het vlak van ongewenste omgangsvormen, gedragscode, beleid, eigen normen en waarden.

Soms vragen situaties een onafhankelijk gespreksleider. werk in vertrouwen biedt gespreksleiders voor lastige gesprekken. Gesprekken waarin het belangrijk is dat de betrokken gesprekspartners met elkaar in gesprek komen, in het gesprek betrokken zijn, er vanuit wederzijds respect geluisterd en gesproken wordt zodat de nodige dialoog kan plaatsvinden. De gespreksleider bewaakt wat er nodig is.

Afbeeldingen: door Draw Up en werk in vertrouwen.