Onze visie

Waar mensen samen zijn, is sprake van groepsdynamiek en kent groepsdruk zijn effect. werk in vertrouwen gaat ervan uit dat elke situatie verschillende perspectieven bevat en dat er niet één waarheid is. Elke stem telt. Oplossingen worden gezocht in de dialoog, waarbij er een focus is op de rol van de leidinggevende en op de lerende organisatie.

Voor grensoverschrijdend gedrag hanteert werk in vertrouwen de definitie: Gedrag dat als grensoverschrijdend of kwetsend wordt ervaren en tot doel of gevolg heeft dat een medewerker zich niet langer veilig voelt op de werkplek. Waarbij werk in vertrouwen waarde hecht aan de toevoeging: doorgaan met gedrag terwijl de ander laat merken dat niet prettig te vinden.

werk in vertrouwen helpt organisaties te voldoen aan hun plichten, preventief te werken aan een aanspreekcultuur, maar helpt ook organisaties te leren en zich te ontwikkelen op deze thema’s. Het melden van integriteitskwesties of ongewenste gedrag vereist moed en het leren ervan ook. werk in vertrouwen biedt hiervoor de handvatten.

Ongewenste omgangsvormen laten zich niet in een helder stramien vatten. De subjectiviteit van de beleving speelt een grote rol. Grensoverschrijding is subtiel en iedereen heeft eigen grenzen naast de grenzen van de organisatie. Wat vind ik als individu normaal? Wijkt dit af van wat ik normaal vind in mijn professionele rol? En wat vinden wij als organisatie normaal? En raar? Wat vinden wij als team acceptabel gedrag? Hierover nadenken en in gesprek gaan met elkaar is niet altijd makkelijk. Terwijl oplossingen vaak schuilen in open, respectvolle communicatie: in dé dialoog. Je eigen grenzen (leren) kennen en die van de organisatie als fundament voor de dialoog én voor beleidsontwikkeling, daar staat werk in vertrouwen voor.

Leidinggevenden vervullen hierin een cruciale rol. Externe begeleiding kan het verschil maken door de onafhankelijke en vertrouwelijke positie: de rol die een (interne/externe) vertrouwenspersoon bij meldingen vervult. werk in vertrouwen zoekt altijd naar mogelijkheden om preventief te werken. Een nauwe samenwerking met de opdrachtgevers maakt hier onderdeel van uit.

werk in vertrouwen is voorstander van de combinatie interne en externe vertrouwenspersonen. De lage drempel van de interne vertrouwenspersoon gecombineerd met de onafhankelijke positie van de externe vertrouwenspersoon geeft melders de ruimte om zelf te kiezen waar ze hun verhaal willen doen.

werk in vertrouwen vervult een onafhankelijke, transparante, deskundige rol, met oog voor de persoon, het vertrouwelijke karakter van de melding en melder én vanuit een integrale blik op mens en werk.

werk in vertrouwen is gecertificeerd volgens de eisen van het LVV en het NIP. Dit betekent dat wij werken volgens de beroepscode van vertrouwenspersonen en psychologen.

Afbeeldingen: door Draw Up en werk in vertrouwen.