Externe Vertrouwenspersoon Integriteit en Ongewenste Omgangsvormen.

Een (externe) vertrouwenspersoon helpt escalatie, ziekteverzuim of een formele klacht vóór te zijn en medewerkers in hun kracht te zetten. Een vertrouwenspersoon is er om medewerkers te helpen wanneer zij zich geconfronteerd voelen met zaken waar zij in vertrouwen over in gesprek willen.

Goed werkgeverschap behelst het bieden van een veilige werkplek. De wet en regelgeving verplicht organisaties met meer dan 50 medewerkers maatregelen te nemen om medewerkers te beschermen tegen ongewenst gedrag. Daarnaast is ook het beschikken over een veilige meldregeling én een plek waar medewerkers in veiligheid en vertrouwen terecht kunnen verplicht. Een externe vertrouwenspersoon biedt hiervoor een goede oplossing. werk in vertrouwen biedt goed opgeleide externe vertrouwenspersonen met een integrale blik op mens en werk.

werk in vertrouwen werkt als extern vertrouwenspersoon samen met onze opdrachtgevers door:

  • als extern vertrouwenspersoon integriteit en ongewenst gedrag bereikbaar te zijn voor alle medewerkers.
  • de thema’s integriteit en ongewenste omgangsvormen te introduceren in de organisatie
  • de organisatie op de hoogte houden van actualiteiten op het gebied van deze 2 thema’s
  • een geanonimiseerd jaarverslag de trends in de meldingen van opdrachtgever zichtbaar te maken
  • eventuele klachten te begeleiden
  • te werken met aparte externe vertrouwenspersonen voor directie (teams)