Werk in Vertrouwen helpt organisaties bij het neerzetten van het huis van sociale veiligheid

Advies, beleid & onderzoek

werk in vertrouwen adviseert en begeleidt werkgevers bij ontwikkeling van een helder en praktisch uitvoerbaar beleid Integriteit en Ongewenste Omgangsvormen door:

 • op een interactieve, dynamische, directe manier waarbij we de thema’s ongewenst gedrag en integriteit op een leuke manier verkennen.
 • alle niveaus binnen de organisatie bij de beleidsvorming te betrekken om maatwerk en draagvlak te vergroten.
 • verplichtingen vanuit de wetgeving te vertalen naar uitvoerbaar beleid voor de organisatie
 • jaarlijkse updates van actualiteiten

Daarnaast doet werk in vertrouwen met regelmaat onderzoek naar sociale veiligheid in organisaties. Wij onderscheiden de volgende vormen van onderzoek:

 • Meldingenonderzoek (persoonsgericht, specifieke melding(en); wat is er precies gebeurd in de organisatie?)
 • Cultuuronderzoek (is er sprake van structureel gedrag binnen de organisatie?)
 • Signaal onderzoek (er zijn signalen, vaak tegengestelde signalen, een helder beeld ontbreekt; het krijgen van inzicht in hoe de situatie binnen team of afdeling ervaren wordt)
 • Structuuronderzoek (heeft een organisatie voldoende maatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen of aan te pakken?)

Een onderzoek voegt toe wanneer je:

 • niet alleen wilt uitgaan van de meldingen op het gebied van sociale veiligheid
 • je een helder beeld wilt van de sociale veiligheid in jouw organisatie?
 • wilt weten waar de risico’s liggen om passende interventies vast te stellen?
 • meer inzicht wilt in hoe mensen sociale veiligheid ervaren
 • meer inzicht wilt in hoe medewerkers Het huis van sociale veiligheid ervaren, of ze weten waar ze moeten zijn als ze iets willen bespreken?

Afbeeldingen: door Draw Up en werk in vertrouwen.